Kisah Ibnu Umar dan Penggembala Kambing

Kisah Ibnu Umar dan Penggembala Kambing

Dalam kitab Syu’ab Al Iman tulisan Al Imam Al Hafizh Al-Baihaqi disebutkan :

Abu Nashr bin Qatadah mengabarkan kepada kami, Abu Ahmad Al Hafizh menceritakan kepada kami, Abu Al Abbas Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, Qutaibah menceritakan kepada kami, dia berkata, Al Khunaisi yakni Muhammad bin Yazid bin Khunais menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Abi Rawwad, dari Nafi’, dia berkata, “Ibnu Umar keluar ke salah satu pelosok kota Madinah bersama beberapa orang sahabatnya. Lalu mereka meletakkan bekal makanan untuknya. Kemudian lewatlah seorang pengembala kambing di hadapan mereka. Si pengembala ini memberi salam dan Ibnu Umarpun berkata padanya, “Hei Pengembala, marilah ke sini makan bersama kami.” Dia menjawab, “Saya sedang puasa.” Mendengar itu Ibnu Umar berkata padanya, “Di hari panas terik begini kamu masih puasa padahal kamu sedang mengembala kambing?” Dia menjawab, “Demi Allah, saya berlomba dengan hari-hari hayalan saya.”

Ibnu Umar kemudian tergerak untuk mengujinya lalu dia berkata, “Maukah kamu menjual sati ekor kambing yang kamu gembalai ini kepada kami, kami memberi kamu uangnya dan membagikan dagingnya kepadamu lalu kamu bisa berbuka puasa dengannya?” Si Pengembala ini menjawab, “Ini bukan kambing saya, ini kambing tuan saya.” Ibnu Umar berkata lagi, “Aku rasa tuanmu tidak akan berbuat apa-apa kalau hilang satu dan kamu katakan dimakan srigala.”

Akhirnya si pengembala ini meninggalkan Ibnu Umar sambil menunjukkan jarinya ke langit dan berkata, “Allah dimana?”. Ibnu Umar lalu mengulang-ngulang kata-kata si pengembala tadi, “Allahnya di mana?!” akhirnya ketika sampai di Madinah dia mengutus orang menemui tuan si pengembala tadi dan membeli kambing beserta si pengembala tersebut (yang tadinya adalah budak –penerj) lalu memerdekakannya dan memberikan kambing-kambing itu untuknya.”(Syu’ab Al-Iman jilid 7, hal. 223, no. 4908)

Pelajaran :

Banyak hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam kisah Ibnu Umar dan si pengembala ini. Setidaknya ada 3 pelajaran utama yang bisa kita petik :

1.        Ketakwaan Budak Penggembala kambing

Kita akan sangat terharu ketika Ibnu Umar menguji si pengembala yang masih merupakan budak belian ini untuk menghianati majikannya dengan menjual kambing dan membohongi bahwa kambing itu dimakan srigala. Dia menolak dan penuh makna menatap ke langit sambil mengatakan: “Kalau begitu dimana Allah?” Artinya tuan saya memang tak melihat dan bisa saja saya tipu, tapi Allah tetap melihat dan suatu saat di pengadilan akhirat akan memberitahu kepada tuan saya itu dan menuntut saya karenanya.

Sebuah tingkat keimanan tertinggi ketika seseorang sudah merasa diawasi oleh sang khaliq yang maha mengetahui, sehingga tak berharga semua tawaran duniawi kalau toh akibatnya harus dihukum oleh Allah di akhirat nanti.

2.        Kemuliaan Hati Seorang Sahabat Nabi

Tampak pula kemuliaan hati seorang sahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, Abdullah bin Umar bin Khaththab bersedia mengajak makan sang pengembala miskin yang hanya seorang budak, lalu tergetar hatinya kala mendengar nama Allah disebut dan bersegera menolong agama Allah dengan cara memerdekakan si budak tadi serta memberinya hadiah berupa kambing gembalaan sang budak itu sendiri.

3.        Bukti Janji Allah bahwa Allah akan Memberikan Jalan Keluar dan Rizki dari Arah yang Tidak Disangka-sangka bagi Mereka yang Bertakwa

Beginilah kalau takwa selalu dibawa kemana pergi, si budak pengembala tentu tak mengira kalau sikap amanah dan ketakutannya kepada Allah akan diganjar tunai melalui perantaraan Ibnu Umar ra yang membebaskannya dari perbudakan. Tak sampai di situ dia juga tak dipisahkan dari kambing-kambing kesayangan yang telah menjadi teman hidupnya sehari-hari. Biasalah, kalau seseorang sudah lama mengurus suatu benda tentu dia akan sangat sayang pada benda itu meski bukan miliknya. Andai suatu ketika dia harus meninggalkan pekerjaan maka pastilah dia akan selalu terkenang dengan barang yang dia kerjakan.

Satu lagi bukti firman Allah, ”Barangsiapa bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tak dia sangka…..” (Qs. Ath-Thalaq : 2-3).

 

Sumber : http://bloggersaif.blogspot.com/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.